epicquiz.club

Pravila nagradnega kviza znanja

EPIC QUIZ powered by SAMSUNG“

Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh sodelujočih in enake možnosti za osvojitev nagrade ob izpolnitvi pogojev, navedenih v teh pravilih.

Pred začetkom postopka prijave za sodelovanje v nagradnih kvizih znanja (v nadaljevanju „Nagradni kviz znanja“), prosimo preberite ta Pravila nagradnega kviza znanja (v nadaljevanju „Pravila“):

Člen 1. Organizator in Skrbnik

Organizator Nagradnega kviza znanja pod nazivom „EPIC QUIZ powered by SAMSUNG“ (EPSKI KVIZ, ki ga poganja SAMSUNG) je podjetje MPG PLUS d.o.o. (sedež: Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, DDV: SI17143632) v nadaljevanju „organizator“. Skrbnik nagradnega natečaja je tudi podjetje MPG PLUS d.o.o. (sedež: Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, DDV: SI17143632), v nadaljevanju »skrbnik«.

Nagradni kvizi znanja se prirejajo na področju Republike Slovenije, z namenom promocije serije Samsung Galaxy S24 pametnih telefonov proizvajalca Samsung Electronics.

Člen 2. Trajanje in lokacija

Nagradni kvizi znanja se bodo odvijali v terminu od 15. aprila do 21. maja 2024, na lokacijah in v terminih navedenih na seznamu:


DATUMDANMESTOLOKACIJAKATEGORIJA
115.04.2024PONEDELJEKLJUBLJANAZORICASPLOŠNA RAZGLEDANOST (glasba, film, šport, zanimivosti, obkroži in poišči)
216.04.2024TOREKKAMNIKMYSTIC CAFFESPLOŠNA RAZGLEDANOST (glasba, film, šport, zanimivosti, obkroži in poišči)
324.04.2024SREDALJUBLJANACUTTY SARKSTAR WARS (obkroži in poišči)
426.04.2024PETEKLJUBLJANAPALAČASPLOŠNA RAZGLEDANOST (glasba, film, šport, zanimivosti, obkroži in poišči)
506.05.2024PONEDELJEKLJUBLJANAZORICASPLOŠNA RAZGLEDANOST (glasba, film, šport, zanimivosti, obkroži in poišči)
609.05.2024ČETRTEKLJUBLJANARAFINERIJA CUKRARNASPLOŠNA RAZGLEDANOST (obkroži in poišči)
713.05.2024PONEDELJEKLJUBLJANALEPA ŽOGAŠPORT
(obkroži in poišči)
814.05.2024TOREKKAMNIKMYSTIC CAFFESPLOŠNA RAZGLEDANOST (glasba, film, šport, zanimivosti, obkroži in poišči)
915.05.2024SREDALJUBLJANACUTTY SARKLJUBLJANA (glasba, film, šport, zanimivosti, obkroži in poišči)
1021.05.2024TOREKLJUBLJANAJAZZ KLUB 300VELIKI FINALE

Pravila Nagradnih kvizov znanja bodo objavljena na uradni spletni strani https://epicquiz.club/si

Na vsaki od navedenih lokacij, bo organizator po zaključku kviza javno objavil zmagovalce, pooblaščeni predstavnik organizatorja pa jim bo osebno izročil pripadajoče nagrade, ki so navedene v 8. členu teh Pravil.

S sodelovanjem v nagradnih kvizih znanja udeleženci sprejemajo ta Pravila.

Člen 3. Pravica do sodelovanja

Vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let, se lahko prijavijo za sodelovanje preko spletne strani https://epicquiz.club/si v maksimalni zasedbi do 5 oseb. Ekipo pod izbranim imenom prijavi kapetan, zasedbo ekipe je mogoče menjati od kviza do kviza, vendar pa ni mogoče menjati imena ekipe. Število ekip za vsakega od nagradnih kvizov je omejeno odvisno od lokacije ali maksimalno 12 ekip. Prijave, ki bodo prispele po zapolnitvi vseh razpoložljivih mest za vsako od lokacij navedenih v 2. členu teh Pravil, ne bodo sprejete in sodelovanje ne bo mogoče. Za vsak posamezni nagradni kviz znanja je potrebno prijaviti svojo ekipo (prijava na eno izvedbo kviza oz. določeno lokacijo in datum ne pomeni avtomatske prijave na vse Nagradne kvize znanja na seznamu v 2. členu teh Pravil).

Zaposleni pri organizatorju promocije, MPG d.o.o., kot tudi člani njihove ožje družine ali partnerji in podizvajalci partnerjev v zvezi s to promocijo ne smejo sodelovati v nagradnih kvizih znanja.

V teh Pravilih uporabljen naziv „udeleženec“ v moškem spolu se nanaša tudi na udeleženke.


Člen 4. Način sodelovanja

Udeleženci Nagradnega kviza znanja se bodo pomerili v znanju oz. natančnosti odgovorov na vprašanja v kategorijah splošnega znanja, filma, glasbe, športa in živalskega sveta. Odigranih bo več Nagradnih kvizov znanja (po seznamu v 2. členu teh Pravil). Vsaka zmagovalna ekipa posameznega kviza znanja bo povabljena v veliki finale lige Nagradnega kviza znanja EPSKI KVIZ, ki ga poganja Samsung, ki se bo 21.5.2024 odvijal v Jazz Klub 300, v Ljubljani s pričetkom ob 19. uri.

S prijavo na Nagradni kviz znanja udeleženci sprejemajo ta Pravila.

Člen 5. Izbira zmagovalca

Odločitev o zmagovalcih posameznega Nagradnega kviza znanja sprejmeta predstavnika organizatorja in skrbnika po pregledu odgovorov na kvizu znanja in ugotovitvi njihove točnosti na vsaki izmed lokacij Nagradnega kviza znanja. Vsi sodelujoči (ekipe) bodo razvrščeni po številu pravilnih odgovorov, zmagovalci in nagrajenci pa bodo javno razglašeni na vsaki lokaciji kviza.

Člen 6. Diskvalifikacija

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli diskvalificira udeležence v naslednjih primerih:

  • Če udeleženci kršijo ta Pravila
  • Če udeleženci niso izpolnili vseh kvalifikacijskih korakov za Nagradni kviz znanja.

Organizator ima tudi pravico, da po lastni presoji brez obrazložitve odstrani vse vsebine, ki predstavljajo diskriminacijo, slabšalne vsebine in žalitve na rasni, verski ali kateri koli drugi podlagi. Če vsebina, ki jo ustvari udeleženec, krši pravice, patente ali zaščitene blagovne znamke tretjih oseb, ima organizator pravico takšno vsebino odstraniti brez obrazložitve.

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, ki bi nastale kot posledica zlorabe vsebin s strani sodelujočih in zlorabe sistema med izvajanjem nagradne igre v škodo udeležencev ali tretjih oseb.

Organizator in izbrani skrbnik promocije sta pooblaščena, da na podlagi diskrecijske presoje kadarkoli in brez obrazložitve diskvalificirata katerega koli udeleženca, če krši zakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ali s svojim ravnanjem škoduje ugledu ali interesom organizatorja. Udeleženec se s sprejetjem Pravil in pogojev uporabe v celoti odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja na podlagi povračila kakršnih koli stroškov ali škode, ki bi lahko nastala pri uporabi naprave v času sodelovanja v Nagradnih kvizih znanja.

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji preveri, ali udeleženec izpolnjuje pogoje za sodelovanje (vključno z njegovo starostjo in prebivališčem).

Sodelovanje je osebno. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali manipuliranja parametrov, pomembnih za Nagradni kviz znanja, kot tudi nepošteno sodelovanje v kateri koli drugi obliki, je prepovedano in ne bo sprejeto.

V primeru da zmagovalec:

  • Ne izpolnjuje tukaj navedenih pogojev;
  • Ni posredoval točnih, veljavnih in popolnih podatkov;
  • Iz kakršnega koli razloga ne more prejeti nagrade, kot je navedeno tukaj,

nagrajenec izgubi pravico do nagrade, v primeru zgoraj navedenih razlogov pa bo nagrada podeljena naslednjemu izbranemu nagrajencu po kriterijih, določenih v teh Pravilih.

Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in je ni mogoče zamenjati za denar ali drugo obliko nadomestila, v celoti ali delno.

Organizator in skrbnik ne prevzemata odgovornosti za prepozne, nepopolne, nepravilno oddane, napačno ali nepravilno poslane prijave, zahteve ali korespondenco zaradi napake, opustitve, spreminjanja, nepooblaščenega ravnanja, izbrisa, kraje, uničenja, komunikacijske napake ali na kakršenkoli drug način. Enako velja za podatek o naslovu udeleženca, ki je nepravilen ali kako drugače napačen.

Organizator ima pravico enostransko odpovedati nagradni kviz z javnim obvestilom v kateri koli fazi, če je nastopila višja sila. Razglasitev epidemije nalezljive bolezni na ozemlju Republike Slovenije, razglasitev izrednega stanja in drugi ukrepi pristojnih državnih organov, ki omejujejo izvedbo promocije se bodo med drugim, vendar ne izključno, šteli kot višja sila.

V primeru nastopa katere od zgoraj navedenih okoliščin bo dodeljevanje in distribucija nagrad z enostransko odločitvijo organizatorja nemudoma prekinjena, organizator pa bo razloge, ki so privedli do prekinitve nagradne igre in dostave nagrad, javno objavil.

Vsi udeleženci sami krijejo vse stroške, ki bi lahko nastali zaradi sodelovanja v Nagradnih kvizih znanja (vključno s stroški dostopa do interneta).

Organizator si pridržuje pravico, da udeležence kadarkoli izključi iz nagradnih kvizov znanja v naslednjih primerih:

1. Udeleženec je kršil Pravila nagradnega kviza znanja

2. Udeleženec je objavljal žaljivo vsebino na rasni, etični, spolni ali kateri koli drugi podlagi

3. Udeleženec krši zakonske predpise Republike Slovenije

S prijavo na nagradno igro se udeleženec odpoveduje kakršnim koli nadaljnjim zahtevkom do organizatorja na kakršni koli podlagi.

Člen 7. Rezultati nagradnih kvizov znanja

Odločitev o zmagovalcih posameznega Nagradnega kviza znanja sprejmeta predstavnika organizatorja in skrbnika po pregledu odgovorov na kvizu znanja in ugotovitvi njihove točnosti na vsaki izmed lokacij Nagradnega kviza znanja. Vsi sodelujoči (ekipe) bodo razvrščeni po številu pravilnih odgovorov, zmagovalci in nagrajenci pa bodo javno razglašeni na vsaki lokaciji kviza.

Nato bodo zmagovalci na vsaki lokaciji osebno prejeli nagrade.

Člen 8. Nagrade

Udeleženci teh Nagradnih kvizov znanja lahko v skladu s temi Pravili osvojijo naslednje nagrade, v vseh mestih, na vseh lokacijah (9) navedenih v 2. členu teh Pravil:

Prva nagrada (prvo mesto): 5 x WOOP! darilni bon za 15,00 EUR za vsakega člana ekipe, ki ga lahko izkoristite na vseh WOOP! lokacijah v Ljubljani in Mariboru

Druga nagrada (drugo mesto): 5 x Epski kviz majica za vsakega člana ekipe in runda pijače v lokalu kjer se kviz odvija (ena pijača po osebi v maksimalni vrednosti 30,00€)

Tretja nagrada (predzadnje mesto): 5x runda pijače v lokalu kjer se kviz odvija (ena pijača po osebi v maksimalni vrednosti 30,00€)Udeleženci – ekipe, ki se uvrstijo v finale, ki bo 21. maja 2024 v Pivnici Union, lahko v skladu s temi Pravili osvojijo naslednje nagrade:

Prva nagrada (prvo mesto) 5 x Samsung Galaxy Tab A9

Druga nagrada (drugo mesto): 5 x Galaxy Buds FE slušalke za vsakega člana ekipe

Tretja nagrada (tretje mesto): 5 x Galaxy Fit3 pametna ura za vsakega člana ekipe

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade od tiste, za katero so se potegovali in jo osvojili v postopku v skladu s temi Pravili.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo ob prevzemu nagrade.

Člen 9. Podelitev nagrade

Nagrajenci bodo o dobitkih obveščeni s strani skrbnika na vsaki od navedenih lokacij in jim bodo osebno podeljene na kraju samem, skupaj z zbiranjem potrebnih podatkov za podelitev nagrad.

Zmagovalec bo sodeloval s skrbnikom za namene podelitve nagrad in vodenja vse potrebne dokumentacije.

Organizator bo zagotovil nagrado in izpolnil vse zakonske obveznosti v zvezi z njo.

Nagrade je možno dostaviti oz. predati izključno na ozemlju Republike Slovenije.

Kot dokazilo o prevzemu nagrade bo organizator/skrbnik uporabil podpisano potrdilo o prevzemu nagrade, brez katerega prevzem nagrade ni mogoč.

Z realizacijo nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja in skrbnika Nagradnega kviza znanja do nagrajencev, nagrade pa ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo ob prevzemu nagrade. Organizator ne bo podelil nobenih dodatnih nagrad razen tistih, ki so navedene v teh Pravilih.

Člen 10. Varstvo osebnih podatkov

Udeleženec s prijavo k sodelovanju v Nagradnih kvizih znanja sprejema ta Pravila. Upravljavec osebnih podatkov udeležencev Nagradnih kvizov znanja je Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana.

S sodelovanjem v Nagradnih kvizih znanja vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil in je v zvezi s tem obveščen:

  • da se njegovi osebni podatki, s katerimi razpolagata upravljavec in organizator, hranijo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in se lahko uporabljajo le za namene izpolnjevanja obveznosti organizatorja v obliki izvedbe promocije.
  • V zvezi z osebnimi podatki nagrajencev se zbirajo: ime, priimek, , e-poštni naslov vodje ekip
  • Upravljavec in organizator osebne podatke udeležencev nagradnih kvizov znanja obdelujeta izključno za namene izvajanja Nagradnih kvizov znanja na območju Republike Slovenije v skladu z določili svojih Politik zasebnosti.

S sodelovanjem v Nagradnih kvizih znanja vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil, s tem, da se nagrajenec tudi strinja, da se njegove osebne podatke, s katerimi razpolaga organizator, hrani v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in Zakonom o računovodstvu.

Sodelujoči izrecno soglaša, da se njegovi registrirani osebni podatki zbirajo in hranijo v bazi skrbnika in organizatorja nagradnega kviza. Poleg tega sodelujoči soglašajo, da upravljavec in organizator brez nadomestila upravljata z njihovimi osebnimi podatki za namene izvedbe tega nagradnega kviza.

Upravljavec in organizator vse osebne podatke obdelujeta v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679.

Oddaja podatkov s strani udeleženca promocije je prostovoljna, a nujna za sodelovanje udeleženca v promociji. V primeru, da udeleženec meni, da je obdelava podatkov v nasprotju z varstvom njegove zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na upravljavca osebnih podatkov in/ali zahteva dostop, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, tj. uveljavlja pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosljivosti podatkov tako, da se kadarkoli obrne na upravljavca podatkov na e-naslov: dataprotection.sead@samsung.com ali piše na naslov Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica v Ljubljani, Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana . S pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca osebnih podatkov, se lahko zahteva popravek podatkov in informacij o upravljanju podatkov, pri čemer ima udeleženec pravico kadarkoli preklicati soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je temeljila na soglasju preden je bilo soglasje umaknjeno. Navsezadnje se udeleženci lahko obrnejo na Informacijskega pooblaščenca RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si) ali pristojno sodišče, če se ne strinjajo z odločitvijo ali delom upravljavca podatkov.

S prijavo v nagradni kviz sodelujoči soglašajo, da lahko upravljavec kot obdelovalec osebnih podatkov in kot upravljavec zbirke s strani organizatorja obdeluje podatke za namene izvedbe promocije.

V primeru sodnega spora med organizatorjem in udeleženci je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije so na voljo pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure po elektronski pošti samsung@mpgplus.si.

V Ljubljani, 15.4.2024

MPG PLUS d.o.o.

Leskoškova cesta 2,

1000 Ljubljana