epicquiz.club

Pravila nagradnog kviza znanja

EPIC QUIZ powered by SAMSUNG

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Prije početka postupka prijave za sudjelovanje u predmetnim nagradnim kvizovima znanja (u nastavku „Nagradni kviz znanja“), molimo pročitajte ova Pravila nagradnog kviza znanja (u nastavku „Pravila“):

 1. Članak – Organizator i Administrator

Organizator Nagradnog kviza znanja pod nazivom „EPIC QUIZ powered by SAMSUNG“ je Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstrasse 31, 1020 Beč, Republika Austrija, dalje u tekstu „Organizator“. Administrator Natječaja je tvrtka MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029), dalje u tekstu “Administrator“.

Nagradni kvizovi znanja se priređuju na području Republike Hrvatske, u cilju promocije nove Samsung Galaxy S24 serije pametnih telefona proizvođača Samsung Electronics.

 1. Članak – Trajanje i lokacija

Nagradni kvizovi znanja će se održati u periodu od 15. travnja do 24.svibnja 2024. godine, na lokacijama i u terminima navedenim u listi u nastavku. Prijave za sudjelovanje isključivo su moguće putem registracije na www.epicquiz.club/hr web stranici putem zadane forme. Prijave se prikupljaju od
15.travnja do 15. svibnja ili do popunjenja svih mjesta za 20 ekipa za svaku od navedenih lokacija. Nakon što se mjesta popune registracija za popunjeni termin više neće biti moguća.

Pravila Nagradnih kvizova znanja bit će objavljena na službenoj web stranici https://epicquiz.club/hrvatska

Na svakoj od navedenih lokacija, po završetku kviza moderator kviza KRiP će javno objaviti pobjednike tj. pozvati pobjedničke ekipe imenom i njihove kapetane imenom te će im ovlašteni predstavnik organizatora osobno uručiti pripadajuće nagrade navedene u članku članku 8 ovih pravila.

Sudjelovanjem u nagradnim kvizovima znanja sudionici prihvaćaju ova Pravila.

 1. Članak – Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u imaju sve fizičke osobe starije, starije od 18 godina, koje se prijave za sudjelovanje putem web stranice https://epicquiz.club/hrvatska u maksimalnom sastavu od 5 (pet) osoba. Ekipu pod odabranim imenom prijavljuje kapetan / kapetanica te je sastav ekipe moguće mjenjati od kviza do kviza, ali nije dozvoljeno mjenjati ime ekipe. Broj ekipa za svaki od nagradnih kvizova je ograničen na 20 ekipa, te prijave koje stignu nakon popunjavanja 20 mjesta za svaku od navedenih lokacija u članku 2. ovih pravila neće biti prihvaćene, a sudjelovanje neće biti moguće. Za svaki pojedinačni nagradni kviz znanja potrebno je prijaviti svoju ekipu (prijava na jedno izdanje kviza tj. određenu lokaciju i datum održavanja ne znači automatsku prijavu za sve nagradne kvizove znanja u određenom gradu, a prema navedenoj listi u članku 2. ovih pravila) U nagradnom kvizu znanja ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora nagradnog natječaja Samsung Electronics Austria GmbH, Administratora MPG d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji, te partneri i podugovaratelji partnera koji su u svezi s ovim nagradnim kvizovima znanja.

Naziv ‘sudionik’ u ovim se Pravilima jednako koristi i za osobe muškog i ženskog spola.

 1. Članak – Način sudjelovanja

Sudionici nagradnog kviza znanja natjecat će se u znanju tj. točnosti odgovora na pitanja u kategorijama općeg znanja, filma, glazbe, sporta i životinjskog svijeta. Kapetan/kapetanica ekipe prijavljuje svoju ekipu za sudjelovanje na odabranom kvizu.Sva pitanja za vrijeme trajanja kviza bit će prikazana na televizoru i pročitana od strane voditelja/voditeljice, a ekipe će svoje odgovore zapisivati na papire. Na kraju prvog i drugog dijela kviza svoje papire s odgovorima predat će moderatoru kviza – KRiPu, koji će njihove odgovore pregledati i sastaviti privremenu (nakon prvog dijela) i konačnu (nakon drugog dijela) tablicu poretka ekipa.

Uz svako postavljeno pitanje, na televizoru će se prikazivati i brojač vremena kako bi sve ekipe imale jednako vremena za davanje odgovora.

U svakom gradu igrat će se više nagradnih kvizova znanja (prema listi navedenoj u članku 2. ovih pravila), a svakoj ekipi koja sudjeluje u natjecanju zbrajat će se bodovi koje osvoji na svakom kvizu. Moderator kviza – KRiP će voditi evidenciju svih bodova ekipa i zbrajati koliko su bodova skupile na
ligaškom natjecanju. Ekipa koja, nakon odigranog posljednjeg nagradnog kviza znanja u svom gradu ostvari najveći broj bodova, osvojit će titulu prvaka lokacije i biti pozvana na veliko finale lige nagradnog kviza znanja pod nazivom EPIC QUIZ powered by Samsung koje će se odigrati u WoW!
Baru Kaptol Boutique Cinemas & Bar, u Kaptol Centru, Nova Ves 17, u Zagrebu, u petak, 24. svibnja 2024. s početkom u 19:00 sati.

Prijavom na nagradni kviz znanja sudionici prihvaćaju ova Pravila. U konkurenciju za osvajanje nagrada ulaze sve prijavljene osobe koje su zadovoljile uvjete ovih Pravila.

 1. Članak – Odabir pobjednika

Odluku o pobjednicima svakog pojedničanog nagradnog kviza znanja donose predstavnici Organizatora i Administratora uz moderatora kviza KriP nakon što se pregledaju odgovori na kviz znanja te utvrdi njihova točnost na svakoj od lokaciji održavanja nagradnog kviza znanja. U slučaju da na kraju kviza više ekipa ima isti broj bodova, postavit će im se dodatno eliminacijsko pitanje kako bi samo jednoj ekipi pripala titula pobjednika kviza. Svi sudionici (ekipe) će biti rangirani po broju točnih odgovora te će pobjednici i dobitnici nagrada biti javno proglašeni na svakoj od lokacija održavanja kviza.

 1. Članak – Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

a) Sudionike koji prekrše ova Pravila
b) Sudionike koji nisu ispunili sve korake kvalifikacija za nagradni kviz znanja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe.

Organizator i izabrani Administrator nagradnog natječaja su ovlašteni na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka/kriterija koji su propisani ovim pravilima.

Organizator u svakom trenutku zadržava pravo provjere, prema vlastitom nahođenju, ispunjava li neki sudionik uvjete sudjelovanja (uključujući njegovu dob).

Sudjelovanje je osobno. Identiteti stvoreni isključivo radi izmjene, krivotvorenja ili manipuliranja parametrima relevantnima za nagradni kviz, kao i nepošteno sudjelovanje u bilo kojemu drugom obliku, zabranjeno je i neće se prihvatiti.

U slučaju da pobjednik:

a) ne ispunjava ovdje navedene uvjete i odredbe;
b) nije naveo točne, valjne i potpune podatke;
c) nije u stanju primiti nagradu kako je ovdje navedeno iz nekog razloga,

pobjednik gubi pravo na nagradu te će u slučaju iznad navedenih razloga, nagrada biti dodijeljena sljedećem odabranom pobjedniku prema kriterijima navedenim u Pravilima.

Nagrada nije prenosiva ni zamjenjiva i ne može se zamijeniti za gotovinu ili neki drugi oblik kompenzacije, u cijelosti ili djelomično.

Organizator i Administrator ne prihvaćaju odgovornost za zakašnjele, nepotpune, neispravno predane, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahtjeve ili korespondenciju zbog pogreške, propusta, izmjene, neovlaštenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, pogreške u komunikaciji ili na neki drugi način.

Organizator ima pravo uz javnu obavijest jednostrano otkazati nagradne kvizove znanja u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Hrvatske ili dijelom teritorija, proglašenje izvanrednog stanja i druge mjere donijete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradnih kvizova znanja i/ili dodjelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnih kvizova znanja i

Svi sudionici odgovorni su za sve troškove koji mogu nastati kao posljedica sudjelovanja u nagradnom kvizovima znanja (uključujući troškove pristupa internetu).

Priređivač zadržava pravo isključiti sudionike iz nagradnih kvizova znanja u bilo kojem trenutku, u sljedećim slučajevima:

 1. Sudionik je prekršio pravila nagradnog natječaja
 2. Sudionik krši zakonske propise Republike Hrvatske

Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

 1. Članak – Rezultati nagradnih kvizova znanja

Odluku o pobjednicima svakog pojedničanog nagradnog kviza znanja donose predstavnici Organizatora i Administratora uz moderatora kviza KRiP nakon što se pregledaju odgovori na kviz znanja te utvrdi njihova točnost na svakoj od lokaciji održavanja nagradnog kviza znanja. U slučaju da na kraju kviza više ekipa ima isti broj bodova, postavit će im se dodatno eliminacijsko pitanje kako bi samo jednoj ekipi pripala titula pobjednika kviza. Eliminacijsko pitanje uvijek je pažljivo formulirano na način da pobjednik može biti samo jedan – nakon tog pitanja definitivno se ne može dogoditi podjela mjesta na tablici poretka. Svi sudionici (ekipe) će biti rangirani po broju točnih odgovora te će pobjednici i dobitnici nagrada biti javno proglašeni na svakoj od lokacija održavanja kviza.

Potom će pobjednici na svakoj od lokaciji kapetan/kapetanica ekipe osobno preuzeti nagrade za sve članove ekipe koji potpisuje otpremnicu za primitak nagrada.

 1. Članak – Nagrade

Sudionici u ovim nagradnim kvizovima znanja, mogu osvojiti, sukladno ovim Pravilima, niže navedene nagrade, u svim gradovima, na svim lokacijama (22) navedenim u članku 2. ovih Pravila:

Prva nagrada (prvo mjesto): 22 x Cinestar poklon bon od 20.00 EUR za svakog člana ekipe koji možete iskoristiti za kupnju ulaznica, pića i kokica

Druga nagrada (drugo mjesto): 22 x Epic Quiz brandirana majica za svkog člana ekipe i voucher za napitke za ekipu u kafiću gdje se kviz održava (jedno piće po osobi u makismalnoj vrijednosti do 30.00 EUR)

Treća nagrada (predzadnje mjesto): 22 x voucher za napitke za ekipu u kafiću gdje se kviz održava (jedno piće po osobi u makismalnoj vrijednosti do 30.00 EUR)

Sudionici – ekipe koje se plasiraju u finale koje će se održati 24.05.2024. u WoW! Baru Kaptol Boutique Cinema & Bar, Kaptol Centar, Zagreb mogu osvojiti, sukladno ovim pravilima, niže navedene nagrade.

Prva nagrada (prvo mjesto): 5 x Samsung Galaxy S24 Ultra, 256GB pametni telefon; za svakog člana ekipe po jedan telefon

Druga nagrada (drugo mjesto): 5 x Galaxy Buds FE slušalice; za svakog člana ekipe po jedan par slušalica

Treća nagrada (treće mjesto): 5 x Galaxy Fit3 pametni sat; za svakog člana ekipe po jedan sat

Pobjednici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one za koju su se natjecali i osvojili u postupku sukladno ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

 1. Članak – Predaja nagrade

Pobjednike će o dobitku obavijestiti Administrator na svakoj od navedenih lokacija te iste predati osobno na licu mjesta uz prikupljanje potrebnih podataka za izdavanje nagrada.

Pobjednik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Organizator će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obveze vezane uz iste.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator/Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade bez koje se ne može preuzeti nagrada.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora i Administratora nagradnog kviza znanja prema pobjednicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim Pravilima.

 1. Članak – Zaštita osobnih podataka

Sudionici prihvaćaju aktualna službena pravila prijavom za sudjelovanje u nagradnim kvizovima znanja.

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnih kvizova znanja je Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb.

Sudjelovanjem u nagradnim kvizovima znanja svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obavještava:

 • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišteni samo u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu provedbe nagradnog kviza znanja. U pogledu osobnih
  podataka za pobjednika nagrada bit će prikupljani: ime, prezime, adresa, broj mobilnog telefona.
 • Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnih kvizova znanja isključivo za svrhu provedbe nagradnih kvizova znanja na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradnih kvizova znanja navedenog u Pravilima nagradnog kviza znanja, nakon čega će osobni podaci biti obrisani.

Sudjelovanjem u nagradnim kvizovima znanja svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, s tim da pobjednik nagrade također pristaje:

 • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i zakonom o računovodstvu vezano za isporuku nagrade na rok od 11 godina i da isti (samo ime, prezime i grad) mogu biti objavljeni u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada, u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnih kvizova znanja.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora i Organizatora nagradnog kviza znanja. Osim toga, sudionici se slažu da Administrator i Organizator mogu upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ovih nagradnog kvizova znanja.

Administrator i Organizator obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradnih kvizova znanja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnim kvizovima znanja. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pismenim putem na adresu: Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska.

Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Prijavom u nagradne kvizove znanja sudionici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade osobnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnih kvizova znanja.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnih kvizova znanja.

Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja pobjednika nagradnih kvizova znanja, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradne kvizove znanja. U slučaju pravnog spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 08. travanj 2024.

Samsung Electronics Austria GmbH

Organizator

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, PODRUŽNICA ZAGREB – PRAVILA O PRIVATNOSTI

U društvu Samsung Electronics Austria GmbH, našoj podružnici u Zagrebu i našim povezanim društvima („Samsung“, „mi“, „nas“, „naš“) znamo koliko je privatnost važna našim korisnicima, kupcima, zaposlenicima, dobavljačima, klijentima i svima drugima s kojima surađujemo, pa se trudimo biti jasni u vezi s tim kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo, prenosimo i pohranjujemo osobne podatke.

U nastavku slijede glavna pitanja koja su obuhvaćena našim Pravilima o privatnosti.

 1. Područje primjene i svrha
 2. Odgovornost za usklađenost
 3. Definicije
 4. Načela Opće uredbe o zaštiti podataka
 5. Posebne kategorije osobnih podataka
 6. Dijeljenje osobnih podataka (uključujući prijenos podataka izvan EGP-a)
 7. Izrada profila i automatizirano donošenje odluka
 8. Izravni marketing
 9. Prava ispitanika
 10. Povreda osobnih podataka
 11. Ažuriranje Pravila
 12. Korisni podaci za kontakt
 1. Područje primjene i svrha

Ovim dokumentom utvrđuju se pravila zaštite podataka i zakonski uvjeti koje je potrebno ispuniti, a koji se odnose na dobivanje, postupanje, obradu, pohranu, prijenos i uništavanje osobnih podataka.

Vrste podatka koje ćemo možda obrađivati uključuju detalje o sadašnjim, prošlim i potencijalnim budućim korisnicima, kupcima, članovima osoblja, dobavljačima, klijentima i svima onima s kojima komuniciramo. Podaci koji se čuvaju na papiru, računalu ili nekom drugom mediju podliježu pravnim zaštitnim mjerama utvrđenima u Općoj uredbi o zaštiti podataka („GDPR“) i mjerodavnom pravu za zaštitu podataka kojima se nameću ograničenja načina na koje smijemo koristiti spomenute podatke.

Održavamo najviše standarde prilikom postupanja s osobnim podacima. Ova Pravila primjenjuju se na načine dobivanja, korištenja, pohrane, brisanja i drugih oblika obrade osobnih podataka s kojima se susrećemo u našem poslovanju. Ona uključuju opširni sažetak glavnih obveza zaštite podataka koja se primjenjuju na nas kao organizaciju.

Ova Pravila o privatnosti primjenjuju svi Samsungovi zaposlenici i drugi pružatelji usluga Samsungu (uključujući, ali se ne ograničavajući na izvođače radova i agencijske radnike) (zajednički „članovi osoblja“). Svi članovi osoblja dužni su se pobrinuti da razumiju i da se pridržavaju ovih Pravila u pogledu bilo kakvih osobnih podataka kojima imaju pristup u svom radu.

Članovi osoblja također će biti dužni pohađati obuku u vezi s ovim i srodnim pravilima na zahtjev Samsunga.

 1. Odgovornost za usklađenost

Osobe na rukovodećim pozicijama odgovorne su za to da članovi njihovih timova poštuju pravila zaštite podataka.

 1. Definicije

Voditelji obrade su osobe ili organizacije koje određuju svrhu i način obrade osobnih podataka. Njihova je dužnost utvrditi prakse i pravila koja će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Ispitanici u smislu ovih Pravila podrazumijevaju sve živuće pojedince čijim osobnim podacima raspolažemo, uključujući sadašnje, prošle i potencijalne korisnike, kupce, klijente, dobavljače, agente, ulagače te članove našeg osoblja. Svi ispitanici imaju zakonska prava u pogledu svojih osobnih podataka.

Osobni podaci su podaci koji se odnose na živućeg pojedinca čiji se identitet može utvrditi na temelju tih podataka (ili na temelju tih i drugih podataka koje posjedujemo).

Obrada je bilo koji postupak koji uključuje upotrebu osobnih podataka. Uključuje dobivanje, korištenje, pregled, pristup, bilježenje ili posjedovanje podataka ili obavljanje jedne radnje ili skupa radnji u vezi s podacima, uključujući njihovu organizaciju, ispravljanje, pronalaženje, upotrebu, otkrivanje, brisanje ili uništavanje. Obrada također podrazumijeva prijenos osobnih podataka trećim osobama.

Podaci posebnih kategorija (prethodno znani kao osjetljivi osobni podaci) uključuju podatke o rasnom ili etničkom podrijetlu osobe, njezinim političkim mišljenjima, vjerskim ili sličnim uvjerenjima, članstvu u sindikatu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju i spolnom životu te genetske i biometrijske podatke u svrhu identifikacije pojedinca.

 1. Načela Opće uredbe o zaštiti podataka

Svatko tko vrši obradu podataka mora poštivati provediva načela dobre prakse utvrđena u Općoj uredbi o zaštiti podataka kojih će se Samsung pridržavati na sljedeće načine:

Osobne ćemo podatke obrađivati zakonito, pošteno i transparentno (vidjeti pod „zakonitost, poštenost i transparentnost”). Osobne ćemo podatke prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe te ih nećemo obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (vidjeti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).

Obrađivat ćemo osobne podatke koji su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (vidjeti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“). Pobrinut ćemo se da osobni podaci budu točni i prema potrebi ažurni; ako su podaci netočni, poduzet ćemo svaku razumnu mjeru kako bi oni bili bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni, uzimajući u obzir svrhe u koje se ti podaci obrađuju (vidjeti pod „točnost“). Osobne ćemo podatke čuvati u onom obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (vidjeti pod „ograničenje pohrane“). Primjenjivat ćemo odgovarajuće tehničke ili organizacijske mjere kojima se osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (vidjeti pod „cjelovitost i povjerljivost”).

U nastavku slijede dodatne informacije o svakom od ovih načela.

4.1. Zakonitost, poštenost i transparentnost

Cilj mjerodavnog prava o zaštiti osobnih podataka nije spriječiti obradu osobnih podataka, već osigurati da se to čini pošteno i bez negativnog učinka na prava ispitanika.

Obrada osobnih podataka zakonita je ako se temelji na jednom od pravnih temelja za obradu predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka. U našem poslovanju, pravni temelj za obradu osobnih podataka može biti jedan od sljedećih: ispitanik je izričito i slobodno dao privolu za obradu; obrada je propisana zakonom; obrada je nužna za izvršavanje ugovora koji smo sklopili s ispitanikom; obrada je nužna za potrebe zakonitih interesa Samsunga ili strane kojoj su podaci otkriveni (osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ili slobode pojedinca). Prije početka obrade osobnih podataka (primjerice, prije prikupljanja osobnih podataka od pojedinca) razmatramo razloge za prikupljanje podataka i zašto su nam oni potrebni. Također utvrđujemo pravni temelj koji nam omogućuje zakonito dobivanje i obradu podataka.

Ispitaniku je, u skladu sa zakonom, potrebno dostaviti određene informacije, uključujući (ali ne se ograničavajući na) sljedeće: tko je voditelj obrade (u ovom slučaju to je Samsung Electronics Austria GmbH Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37 b, Zagreb); svrhe radi kojih ćemo obrađivati podatke, pravnu osnovu za obradu, identitet osoba kojima podaci mogu biti otkriveni ili preneseni i prava ispitanika u vezi s njihovim osobnim podacima. Ove informacije moraju biti sadržane u odgovarajućojobavijesti o privatnosti podataka ili izjavi o poštenoj obradi podataka.

4.2. Ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka

Osobni podaci mogu se obrađivati samo radi određenih svrha o kojima je ispitanik bio obaviješten prilikom prvog prikupljanja podataka ili u druge svrhe koje su izričito dopuštene mjerodavnim pravom o zaštiti podataka. To znači da se osobni podaci ne smiju prikupljati u jedne, a koristiti u druge svrhe. Ako je potrebno promijeniti svrhu radi koje se osobni podaci obrađuju, ispitanik mora biti obaviješten o novoj svrsi prije početka bilo kakve obrade.

4.3. Točnost

Osobni podaci moraju biti točni i ažurni. Neispravni podaci ili podaci koji dovode u zabludu nisu točni, pa je stoga potrebno poduzeti korake u svrhu provjere točnosti svih osobnih podataka u trenutku njihova prikupljanja te nakon toga u redovitim vremenskim razmacima. Netočne ili neažurne podatke potrebno je izmijeniti ili izbrisati.

4.4. Ograničenje pohrane

Osobne podatke potrebno je čuvati u obliku koji ne omogućuje identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju. To znači da je podatke potrebno uništiti ili izbrisati iz našeg sustava kad oni više nisu potrebni, a osobne podatke potrebno je sakriti.

Nakon isteka razdoblja čuvanja, evidencija koja sadrži osobne podatke bit će uklonjena na siguran način i uništena, osim u slučaju kada postoji opravdan poslovni razlog za njezino zadržavanje i nakon ovog razdoblja (primjerice, ispitanik je pokrenuo spor protiv nas i zadržani osobni podaci relevantni su za taj spor). Pritom smo neke osobne podatke dužni čuvati onoliko dugo koliko to nalažu primjenjivi zakonski propisi.

4.5. Cjelovitost i povjerljivost

Dužni smo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite protiv nezakonite ili neovlaštene obrade osobnih podataka te protiv njihova slučajnog gubitka ili oštećenja.

Očuvanje sigurnosti podataka podrazumijeva osiguravanje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti osobnih podataka koje se definiraju kako slijedi:

a) Povjerljivost znači da pristup osobnim podacima imaju samo one osobe koje su ovlaštene za njihovo korištenje.
b) Cjelovitost znači da osobni podaci moraju biti točni i prikladni za svrhe u koje se obrađuju te pouzdani za svog vijeka trajanja (odnosno, neovlaštene osobe ne smiju izmijeniti te podatke).
c) Dostupnost znači da ovlašteni korisnici imaju mogućnost pristupa podacima ako su im oni neophodni za odobrene svrhe

Sigurnosni postupci uključuju:

a) Kontrole pri ulazu. Prijavljivanje neznanca u prostorijama s kontroliranim ulazom.
b) Sigurne stolove i ormare na zaključavanje. Zaključavanje stolova i ormara ako se u njima čuvaju povjerljive informacije bilo koje vrste. (Osobni podaci uvijek se smatraju povjerljivima).
c) Načine uništavanja. Papirnate dokumente potrebno je izrezati. Diskete i kompaktne diskove samo za čitanje (CD-ROM) potrebno je fizički uništiti onda kada oni više nisu potrebni.
d) Opremu. Samsungovi članovi osoblja dužni su osigurati da povjerljive informacije prolaznicima nisu vidljive na zaslonima te se odjaviti s osobnog računala kad ga ostavljaju bez nadzora.

Samsung se pridržava svih postupaka i koristi sve raspoložive tehnologije kako bi se očuvala sigurnost svih osobnih podataka od trenutka njihova prikupljanja pa sve do njihova uništenja. U praksi to znači sljedeće:

a) Može se pristupiti samo onim osobnim podacima za koje postoji dopuštenje te samo u odobrene svrhe.
b) Niti jednoj drugoj osobi (uključujući i druge Samsungove članove osoblja) ne smije se omogućiti pristup osobnim podacima, osim ako imaju odgovarajuće dopuštenje za to.
c) Osobni se podaci štite primjerice poštivanjem pravila o pristupu prostorijama, pristupu računalu, zaštitom pomoću lozinke i enkripcijom, omogućavanjem sigurne pohrane podataka i njihovog uništavanja.
d) Osobne podatke (uključujući i osobne podatke u spisima) ili uređaje koji sadrže osobne podatke (ili uređaje koje je moguće upotrijebiti kako bi se pristupilo osobnim podacima) ne iznosi se iz Samsungovih prostorija, osim ako su poduzete odgovarajuće mjere sigurnosti (primjerice, pseudonomizacija, enkripcija ili zaštita lozinkom) radi zaštite podataka i uređaja.
e) Osobne podatke se ne pohranjuje na lokalnom disku ili osobnom uređaju koji se upotrebljavaju u radne svrhe.

 1. Posebne kategorije osobnih podataka

Povremeno ćemo možda morati obrađivati posebne kategorije osobnih podataka.

Posebne kategorije osobnih podataka obrađivat ćemo samo onda kada za to imamo pravni temelj (vidjeti u Odjeljku 4 ovih Pravila) i kada se primjenjuje jedan od posebnih uvjeta za obradu podataka posebnih kategorija. Posebni uvjeti uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:

a) Ispitanik je dao izričitu privolu za obradu.
b) Obrada je nužna za potrebe ostvarivanja prava i izvršavanja obveza Samsunga ili ispitanika u području radnog prava.
c) Obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika, a ispitanik je fizički nesposoban dati privolu.
d) Obrada se odnosi na podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik.
e) Obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
f) Obrada je nužna za potrebe od značajnog javnog interesa.

 1. Dijeljenje osobnih podataka (uključujući prijenos podataka izvan EGP-a)

Osobni podaci mogu se prenositi samo trećoj strani kao pružatelju usluga koja pristaje pridržavati se potrebnih pravila i postupaka i ispunjavati sve relevantne ugovorne odredbe koje od nje zahtijevamo te koja na zahtjev pristaje na provedbu odgovarajućih mjera.

Osobni podaci mogu se podijeliti s drugim članom osoblja naše grupe (koja uključuje naša društva
kćeri i naše nadređeno društvo skupa s njegovim društvima kćerima) samo ako su primatelju takvi
podaci neophodni za potrebe posla, a prijenos je u skladu s primjenjivim ograničenjima
prekograničnog prijenosa (vidjeti u nastavku).

Zakonodavstvo o zaštiti podataka ograničava prijenos podataka u zemlje izvan Europskog
gospodarskog prostora („EGP”) kako se ne bi ugrozilo traženu razinu zaštite podataka.

Osobni podaci koji potječu iz jedne zemlje prenose se preko granice ako ih se dostavlja, šalje, vrši uvid u njih ili im se pristupa u nekoj drugoj zemlji. Prije prekograničnog prijenosa osobnih podataka provjerit će se jesu li za to zadovoljeni svi potrebni uvjeti te ćemo, u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka, poduzeti potrebne mjere kako bismo osigurali dovoljnu razinu zaštite osobnih podataka koji se prenose (prvenstveno uključujući, ali ne ograničavajući se na sklapanja standardnih ugovornih klauzula).

 1. Izrada profila i automatizirano donošenje odluka

Postoje značajna ograničenja u pogledu okolnosti u kojima je moguće donijeti automatiziranu odluku o pojedincima (radi se o odluci koja se donosi isključivo automatizirano, bez ikakve ljudske intervencije). Ovo vrijedi i za izradu profila (radi se o automatiziranoj obradi osobnih podataka za ocjenu određenih aspekata u vezi s pojedincem, primjerice bi li pojedincu bili zanimljivi određeni proizvodi).

Ova vrsta odlučivanja moguća je samo radi izvršavanja ugovora, onda kada je to dopušteno zakonom ili ako je pojedinac na to dao izričitu privolu. Pojedinci imaju pravo na informacije o donošenju odluka te imaju određena prava o kojima moraju biti obaviješteni, uključujući pravo na zahtijevanje ljudske intervencije ili pravo na osporavanje odluke, a za ovu vrstu odlučivanja također postoje stroga ograničenja u vezi s korištenjem posebnih kategorija osobnih podataka.

Svaka aktivnost izrade profila bit će provedena potpuno u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom.

 1. Izravni marketing

Postoje strogi zahtjevi zaštite podataka u vezi s izravnim marketingom koji je usmjeren na naše klijente te pritom slijedimo sve smjernice koje se odnose na nas. Obradu osobnih podataka u svrhe marketinga temeljimo isključivo na izričitoj privoli ispitanika kao odgovarajućoj pravnoj osnovi.

 1. Prava ispitanika

Osobni se podaci obrađuju u skladu s pravima ispitanika. Ispitanici imaju sljedeća prava:

a) Ako su dali privolu na obradu, oni mogu u bilo kojem trenutku povući tu privolu.
b) Imaju pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o načinima upotrebe njihovih osobnih podataka.
c) Imaju pravo zatražiti pristup svim podacima u posjedu voditelja obrade koji se odnose na njih.
d) Imaju pravo zatražiti da se netočni podaci izmijene i isprave.
e) Imaju pravo zahtijevati brisanje podataka koji se odnose na njih a koji se nalaze u posjedu voditelja obrade ako su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom.
f) Imaju pravo zahtijevati ograničavanje obrade u slučajevima kada su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom.
g) Imaju pravo zahtijevati prijenos podataka drugom voditelju obrade ako su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom.
h) Imaju pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom o zaštiti podataka.
i) Imaju pravo da se na njih ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njih ili na sličan način značajno na njih utječe, osim ako su dali izričitu privolu za to ili ako je to neophodno za sklapanje ili izvršavanje ugovora s njima.
j) Imaju pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka u vezi s našom obradom podataka (podaci za kontakt nalaze se u nastavku), iako bismo voljeli potaknuti ispitanika da se u slučaju bilo kakvih nedoumica najprije obrati nama kako bismo mi pokušali riješiti problem.

Ako ispitanik želi ostvariti neko od svojih prava, treba se obratiti na neki od kontakata navedenih u
Odjeljku 12. ovih Pravila privatnosti. Prije obrade zahtjeva ispitanika bit će potrebno poduzeti
odgovarajuće korake radi utvrđivanja identiteta osobe koja podnosi zahtjev.

Službeni zahtjev ispitanika (podnositelja zahtjeva) možete nam poslati u skladu s kontakt podacima (pogledaj pod „12. Korisni podaci za kontakt“). Osim u iznimnim slučajevima, odgovorit ćemo vam na zahtjev u roku od 30 dana od njegova primitka. Ako Samsung ne može pružiti zatražene osobne podatke, razlozi za to bit će potpuno dokumentirani te će ispitanik biti obaviješten o njima u pisanom obliku. Ispitaniku će također biti dostavljeni podaci o nadležnom nadzornom tijelu kojem je moguće podnijeti pritužbu, u skladu sa zahtjevima mjerodavnog prava o zaštiti podataka.

 1. Povreda osobnih podataka

Povreda osobnih podataka je kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani. Povreda ne mora nužno podrazumijevati otkrivanje osobnih podataka vanjskom izvoru bez potrebnog dopuštenja, ali može značiti da je netko iznutra pristupio tim podacima bez potrebnog dopuštenja.

Neke oblike povrede dužni smo prijaviti nadležnom regulatornom tijelu, a u ograničenom broju slučajeva i samim ispitanicima.

O povredi osobnih podataka ili sumnji na povredu bez odlaganja ćemo obavijestiti Službu za sigurnost europskog sjedišta Samsunga, relevantnog službenika za zaštitu podataka i pravnu službu i službu za praćenje usklađenosti kako bi oni mogli poduzeti neophodne mjere ili po potrebi proslijediti slučaj dalje.

 1. Ažuriranje Pravila

Odjel za ljudske resurse, pravna služba i služba za praćenje usklađenosti zaduženi su za redovit pregled i ažuriranje ovih Pravila. U slučaju ažuriranja i izmjene ovih pravila, datum stupanja na snagu tako ažuriranih pravila bit će vidljiv na početku dokumenta.

 1. Korisni podaci za kontakt

U vezi sa zaštitom podataka možete se obratiti na sljedeću adresu:

Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb
Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska

Obratite nam se na dataprotection.sead@samsung.com

Ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije u skladu s mjerodavnim pravom, možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb.